ประชาสัมพันธ์
ประชุมสมาชิกสมาคมฯ

พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


การประชุมสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุมรวิภา 1-2  ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ

เวลา 18.00 น.เข้าชม : 6441


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      TCPA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก 3 / พ.ค. / 2564
      TCPA สนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูกจานวน 3,000 เตียง 3 / พ.ค. / 2564
      TCPA สนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูก 250 เตียง 3 / พ.ค. / 2564
      บริจาคอลูมิเนียม 25 / พ.ค. / 2559
      ประชุมสมาชิกสมาคมฯ 29 / ม.ค. / 2557


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ถนน นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109539000041

No. 2 , 11st Fl, Creative Technology Building , Nang Linchi Rd.,

Thung Maha Mek , Sathon , Bangkok 10120 Thailand.

TAX ID. 0109539000041

T.+66 2 345-1000, FAX: 66 2 345-1296-9

E mail: tcpa@thaicorrugated.com , thaicorrugatedpackaging@gmail.com ,

Website: www.thaicorrugated.com