กิจกรรม สัมมนา 300 บาท ปรับอย่างไร? ให้อยู่รอดและเสวนา
เมื่อ 14 มีค.2555 โรงแรมรามาดา พลาซ่า (เจริญกรุง)