ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

+66 2 345-1000

tcpa@thaicorrugated.com , thaicorrugatedpackaging@gmail.com

เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ถนน นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

เวลาเปิดทำการ

เปิดทำการทุกวัน 08.30 น. - 17.30 น.