วิสัยทัศน์สมาคมสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (Vision)

เกื้อกูลบรรจุภัณฑ์       ผลักดันพัฒนา 

        เสริมสร้างวิชา            อุตสาหกรรมเครือข่าย

 

 

 

Vision: TCPA will be recognized internally and locally as the leading corrugated packaging association in ASIAN to support
various business circumstances  and  provide assistance to related entrepreneurs ,associations .