1.กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face)   จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น จะนิยมใช้สำหรับกันกระแทกสินค้า หรือใช้ปะกล่อง Offset

ลอนมาตรฐานที่ใช้ คือ  B, C, E

ลอนมาตรฐานที่ใช้ คือ  B, C, E

2.กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)   จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น  ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2  ซึ่งมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง  หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก

3.กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall)   จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น  ประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่น วางสลับกัน โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางด้านการพิมพ์ และกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านการรับแรงกระแทก  จะนิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

ลอนมาตรฐานที่ใช้ คือ B, C  (ลอน B จะอยู่ด้านนอก  ส่วนลอน C จะอยู่ด้านใน)