การประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดงานแสดงสินค้า CorruTec Asia 2023 และ หารือ CorruTec Asia 2025 The meeting between MDA & TCPA about the performance of  post-show of CorruTec Asia 2023 and comments for CorruTec Asia 2025