ประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดี

พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


           วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายชาธิป บุญช่วย เลขาธิการสมาคมบรรจุัภัณฑ์กระดาษลูกฟูกร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเข้ารับรางวัล The Prime Minister''s Industry Award 2013 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ดังนี้

1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล

2.ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด โดย นายชาธิป บุญช่วย

3.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัยเข้าชม : 6955


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      TCPA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก 3 / พ.ค. / 2564
      TCPA สนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูกจานวน 3,000 เตียง 3 / พ.ค. / 2564
      TCPA สนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูก 250 เตียง 3 / พ.ค. / 2564
      บริจาคอลูมิเนียม 25 / พ.ค. / 2559
      ประชุมสมาชิกสมาคมฯ 29 / ม.ค. / 2557


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ถนน นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109539000041

No. 2 , 11st Fl, Creative Technology Building , Nang Linchi Rd.,

Thung Maha Mek , Sathon , Bangkok 10120 Thailand.

TAX ID. 0109539000041

T.+66 2 345-1000, FAX: 66 2 345-1296-9

E mail: tcpa@thaicorrugated.com , thaicorrugatedpackaging@gmail.com ,

Website: www.thaicorrugated.com