ประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดี

พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


           วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายชาธิป บุญช่วย เลขาธิการสมาคมบรรจุัภัณฑ์กระดาษลูกฟูกร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเข้ารับรางวัล The Prime Minister''s Industry Award 2013 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ดังนี้

1.ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล

2.ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด โดย นายชาธิป บุญช่วย

3.ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัยเข้าชม : 6359


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      บริจาคอลูมิเนียม 25 / พ.ค. / 2559
      ประชุมสมาชิกสมาคมฯ 29 / ม.ค. / 2557
      ร่วมแสดงความยินดี 29 / ม.ค. / 2557


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร : 02-202-4535 Fax : 02-354-3304
อีเมล : tcpa@thaicorrugated.com
เว็บไซต์ : www.thaicorrugated.com