ลูกฟูก
ชนิดของกระดาษลูกฟูก

พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


ชนิดของกระดาษลูกฟูก  ที่มีใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน มีด้วยกัน 3 ชนิด  (ซึ่งจะนับตามจำนวนชั้นของกระดาษ)  ดังต่อไปนี้

1.กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face)   จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น จะนิยมใช้สำหรับกันกระแทกสินค้า หรือใช้ปะกล่อง Offset

ลอนมาตรฐานที่ใช้ คือ  B, C, E

2.กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)   จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น  ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2  ซึ่งมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง  หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก

ลอนมาตรฐานที่ใช้ คือ  B, C, E

3.กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall)   จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น  ประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่น วางสลับกัน โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางด้านการพิมพ์ และกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านการรับแรงกระแทก  จะนิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

ลอนมาตรฐานที่ใช้ คือ B, C  (ลอน B จะอยู่ด้านนอก  ส่วนลอน C จะอยู่ด้านใน)

 เข้าชม : 23142


ลูกฟูก 5 อันดับล่าสุด

      ชนิดของกระดาษลูกฟูก 18 / ก.ค. / 2555
      ต้นกำเนิดของกระดาษลูกฟูก 5 / มิ.ย. / 2555


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร : 02-202-4535 Fax : 02-354-3304
อีเมล : tcpa@thaicorrugated.com
เว็บไซต์ : www.thaicorrugated.com