อบรม/สัมมนา
บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - เฮเดย์ (1)

จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 : ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯเข้าชม : 5757


อบรม/สัมมนา 5 อันดับล่าสุด

      ACCA’s 3rd Management Committee Meeting & Gala Dinner 22 / ก.ย. / 2561
      20 ปี สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย [2] 29 / ธ.ค. / 2557
      20 ปี สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย [1] 29 / ธ.ค. / 2557
      ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 25 / มี.ค. / 2557
      บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - เฮเดย์ (2) 30 / ม.ค. / 2556


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร : 02-202-4535 Fax : 02-354-3304
อีเมล : tcpa@thaicorrugated.com
เว็บไซต์ : www.thaicorrugated.com