อบรม/สัมมนา
วันการพิมพ์ไทย ปี 2555

พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

โดยนายเต็กมิ้ง  แซ่โง้ว  (นายกสมาคมฯ)  และกรรมการสมาคมฯ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2555   ของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555

 เข้าชม : 5981


อบรม/สัมมนา 5 อันดับล่าสุด

      ACCA’s 3rd Management Committee Meeting & Gala Dinner 22 / ก.ย. / 2561
      20 ปี สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย [2] 29 / ธ.ค. / 2557
      20 ปี สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย [1] 29 / ธ.ค. / 2557
      ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 25 / มี.ค. / 2557
      บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - เฮเดย์ (2) 30 / ม.ค. / 2556


สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร : 02-202-4535 Fax : 02-354-3304
อีเมล : tcpa@thaicorrugated.com
เว็บไซต์ : www.thaicorrugated.com