3rd TCPA BOAD OF DIRECTOR MEETING ประชุมคณะกรรมการสมาคมบรรจภัณฑ์กระดาษลูกฟูกครั้งที่ 03/2566 วันอังคารที่ 26/07/2566  ระหว่างเวลา 17.00-20.00 ณ ห้องน่านสินธ์ ชั้น 2 โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์