สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CORRUGATED PACKAGING ASSOCIATION: TCPA) และผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก แก่ ภาคราชการและภาคสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิท-19  แพร่ระบาดในเดือนเมษายน 2564  ,  หน่วยงาน หรือ ตัวแทน หน่วยงาน ที่ต้องการรับการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก  สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยจะพิจารณาสนับสนุนจำนวนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก ตามความเหมาะสม เป็นการต่อไป