สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ร่วมพิธีมอบรางวัล Thai Star Award 2022
วันที่ 10/11/2565 ณ เซ็นทรัลพระราม 2
โดย คุณเอกพล แต้ปิติกุล - กรรมการสมาคม