สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมกิจกรรมในการบรรยาย Thailand Corrugated Packaging Industry Update ในงาน   Asian Print Award 2022
ในวันที่ 08/12/2565