สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย - พิธีเปิดงาน CorruTec Asia 2022 at Bitec
วันที่ 19 ตุลาคม 2565