สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมงาน  CorruTec 2022 Press Conference
วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเรเนซอง กรุงเทพ