ประชุมสมาชิก สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

บรรยากาศการประชุมสมาชิกสมาคมฯ 11 กรกฏาคม 2555