ประชุมคณะกรรมการ  2554

สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม  ณ ห้องประชุมปิง-วัง  โรงแรมรามาดา พลาซ่า