กิจกรรม คาร์บอนฟุตปริ้นและฉลากคาร์บอน

ฟังบรรยาย "ผลกระทบของนโยบายสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมภายในภายอนาคต"