กิจกรรม รวมน้ำใจ THAI-CPA ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
โครงการ"รวมน้ำใจสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"