กิจกรรม ร่วมระดมแนวคิดในทิศทางกราคาบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในอุตสาหกรรม