สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย  
และผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูก สนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูก 250 เตียง ในวันที่ 08 มีนาคม 2564,แก่โรงพยาบาลสนามที่จัดสร้างโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ในสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดสมุทรสาคร